AuthorProfile for Emanuel Kulczycki

Komunikacja jako dyscyplina praktyczna ; Communication as a Practical Discipline
  Kulczycki, Emanuel